Ahooga gives its E-bike batteries a second life
The start-up transforms into an urban micro factory for the entire assembly of its latest model.

BRUSSELS The Belgian start-up Ahooga, known for their hyperlight and handy bikes, introduced a new service – the reconditioning of Li-Ion batteries used on their hybrid electric bicycles.

All the bikes are equipped with bicycle brand’s hybrid technology. Which allows its E-bike batteries to be protected from constant strain. Herewith, the company takes another step towards making their products and services as sustainable as possible.

The launch campaign of Ahooga’s newest model, the Modular Bike, was a success. Today, the bikes are being prepared for shipment to its new customers. In addition, Ahooga announced this bikes will be assembled entirely in Brussels.

Sustainability lies at the core of strategy

Ahooga is convinced that the electric bike can play an accelerating role in the transformation of cities. It removes many obstacles to the adoption of bikes in everyday life, let’s mention hilly landscapes and perspiration as examples. It contributes to the decongestion of our roads and the reduction of pollution related to fossil fuels.
However, the Brussels’ startup is aware that a future of “all-electric” mobility is not a solution, because Lithium-Ion batteries have a certain impact on the environment: the process of extracting alkaline metal consumes a lot of water and toxic leaks causing the death of thousands of animals have been repeated since the beginning of the 21st century. Added to this is the pollution of the soil and water reserves due to the bad treatment of used batteries.

In other words, an “all-electric” mobility scenario may lead to another environmental crisis. Li-Ion demand is growing, it is expected to reach an 800% growth therein by 2027. Hence, the company has chosen to design hybrid electric bicycles: hyper-light and designed to work without electric assistance. Ahooga’s unique hybrid concept makes riding pleasant even when the electric support is deactivated. In fact, you can choose to use it or not, to punctually flatten a hill or kill a sweat. In other words, you are not a slave to your assistance; Better yet, you have control over energy usage – the battery’s and yours – just more smartly. It is an even more sustainable approach, whilst it significantly increases the autonomy range of these bikes, and per result the batteries’ lifetime.

In addition to their hybrid concept, the launch of a battery reconditioning service aims to raise public awareness, and to create products and services as sustainable as possible.
The service proposes to recover all the components of a used battery, to extract the cells arriving at the end of their life and to replace them with new ones with a capacity bigger than the original cells. All this for a price up to 50% cheaper than a new battery. The used cells which have been extracted, are then re-used to power smaller devices.

First 250 Modular Bikes, 100% assembled in Belgium.

In September 2018, Ahooga announced the release of a new model: the Ahooga Modular Bike. After their folding-yet-efficient bike was released in 2015, its newest model presents as a lightweight, electric or not, adaptive, compact, cargo bike. It was designed to be the perfect modern life companion. Its breakthrough features comprise a surprising high load capacity (155kg), including the possibility to carry children of all ages (50kg for the rear carrier, 20kg at the front). In no time, its “Space Saver” function makes it compatible with narrow storage spaces (corridor, studio, garage). Its modularity is also expressed through many configuration options: carbon belt, integrated gearbox, self-charging battery, sporty or comfy handlebar… The Belgian brand likes to say it is “Connected. To your life.”

Today, Ahooga designs its own frames in Brussels, buys its aluminum from a Belgian company and welds and assembles its bicycles in Eastern Europe.
For the first 250 copies of this new model, the Brussels company transforms its premises into an urban micro factory. The idea is to experiment, with business case, 100% bike assemblage in Brussels. It is another step towards Ahooga’s dream from the get-go, to produce 100% locally whilst respecting its policy to offer the best value for money.

 

Ahooga blaast Ebike batterijen nieuw leven in
Tegelijkertijd transformeert de Brusselse startup in een kleine stadsfabriek voor de volledige productie van hun nieuwste fietsmodel.

BRUSSEL – Ahooga, de Belgische startup gekend voor zijn ultralichte elektrische fietsen, introduceert een nieuwe dienst voor de re-conditionering van Li-Ion batterijen die aansluiten op hun elektrische hybride fietsen. Ahooga bikes zijn gemaakt met nadruk op duurzaamheid en werken op basis van het hybride principe. De batterij wordt hierdoor tijdens het fietsen met elektrische ondersteuning niet voortdurend belast en gaat zo langer mee.

Na de succesvolle introductiecampagne van de Modular Bike, bereidt Ahooga zich nu voor op de levering van dit model aan de klanten die het als eerste hebben besteld. De firma maakte bekend dat dit nieuwe model voor 100% in Brussel wordt geassembleerd.

Duurzaamheid staat centraal

Ahooga is ervan overtuigd dat de elektrische fiets een versnellende rol kan spelen in de transformatie van steden. Het verwijdert veel obstakels voor de integratie van de fiets in het dagelijks leven; bijvoorbeeld overmatige transpiratie door tegenwind of hellingen. Fietsen dragen ook bij aan de ontstopping van het wegennetwerk en beperkt vervuiling gerelateerd aan fossiele brandstoffen.

De Brusselse startup is ook bewust van het feit dat ‘volledige elektrische ‘ mobiliteit geen wondermiddel is. Lithium-ion batterijen hebben een negatieve op het milieu; Het proces van het extraheren van alkalimetaal kost veel water. Eveneens dit proces, maar ook verkeerde recyclage van de batterijen zelf toxische lekken veroorzaken. Dit soort chemicaliën hebben geresulteerd in de dood van duizenden dieren, water- en bodemverontreiniging.

Kortom, “volledige elektrische” mobiliteit kan leiden tot een nieuwe milieucrisis. De vraag naar Li-ion groeit, naar verwachting zal de groei tegen 2027 met 800% zijn gestegen. Daarom heeft Ahooga ervoor gekozen hybride elektrische fietsen te ontwerpen: hyperlicht en ontworpen om zonder elektrische ondersteuning evengoed te werken. Met dit unieke hybride concept blijft het besturen van deze fietsen aangenaam, zelfs wanneer de elektrische ondersteuning is uitgeschakeld. Men kan ervoor kiezen om het te gebruiken of niet, zo kan men heuvels of harde wind naar eigen hand te zetten. Met andere woorden, men zit niet vast aan de elektrische ondersteuning (dit is meestal het geval is bij zwaardere elektrische fietsen). Men heeft volledige controle over energiegebruik – die van de batterij én die van henzelf – op een slimmere manier. De autonomie van de batterijen wordt op deze manier een rekbare parameter, en daarmee ook hun levensduur.

Door naast dit hybride concept een batterij-reconditioneringsservice te lanceren, wil Ahooga het publieke bewustzijn vergroten en blijft het stappen zetten om hun producten en diensten zo duurzaam mogelijk te maken.
De service herstelt alle componenten van een gebruikte batterij, extraheert de cellen die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. Die cellen worden vervolgens vervangen door nieuwe cellen met een capaciteit die groter is dan die van de oorspronkelijke cellen. Bovendien is de nieuwe service maar half zo kostelijk dan wanneer men een nieuwe batterij zou aanschaffen. De gebruikte cellen van de batterij worden gerecycleerd, en geven een tweede leven aan de wat kleinere elektrische apparaten.

De eerste 250 exemplaren van het nieuwe modulaire fiets model 100% geassembleerd in Brussel.

Nadat hun succesvolle plooifietsen in 2015 werden uitgebracht, kondigde Ahooga in september 2018 de introductie van een nieuw model aan, de Ahooga Modular Bike. Dit model is eveneens bijzonder licht, adaptief, en compact. De slechts 16 kg wegende fiets biedt een verrassend hoog draagvermogen (van 155 kg), hierdoor neem je gemakkelijk kinderen van alle leeftijden mee op de fiets (50 kg draagkracht aan de achterkant, en 20 kg aan de voorkant). Een fiets speciaal ontworpen om de ideale metgezel te zijn van je moderne leven, super om je wekelijkse boodschappen te doen, om van en naar het werk te gaan, en/of je kinderen op school af te zetten. In een mum van tijd is de functie “Space Saver” op de vederlichte Modular ingeschakeld, hierdoor is de fiets in een handomdraai achter een deur te plaatsen, noch staat deze in de weg in smalle opslagruimten (e.g., gang, studio, garage). De modulariteit komt ook tot uiting in vele configuratie-opties: carbonriem, geïntegreerde versnellingsbak, zelf opladende batterij, sportief of comfortabel stuur … Kortom, zo samengesteld zodat het aansluit op je leven.

Op dit moment ontwerpt Ahooga haar eigen frames in Brussel, het lassen van de fietsen gebeurd in Oost-Europa met in België ingekocht aluminium.
Voor de eerste 250 exemplaren van dit nieuwe model transformeert het Brusselse bedrijf zijn gebouwen in een stedelijke microfabriek. Hiermee testen zij hun businesscase waarin 100% van de assemblage in Brussel zal plaatsvinden. Hieruit blijkt dat Ahooga haar oorspronkelijke droom van 100% lokale productie niet is vergeten, zonder in te leveren op hun ‘beste prijs / kwaliteitverhouding’ beleid.

Ahooga donne une seconde vie aux batteries de ses vélos électriques hybrides.
Dans le même temps, la startup bruxelloise se transforme en micro factory urbaine pour l’assemblage complet de son dernier modèle.

BRUXELLES – Ahooga Bike, start-up bruxelloise reconnue pour ses vélos électriques pratiques et ultralégers, propose désormais un service de reconditionnement des batteries Li-Ion de ses vélos.
Alors que leurs vélos fonctionnent tous sur un principe hybride ne sollicitant pas la batterie en permanence, la société fait un pas de plus vers un produit et service aussi durable que possible.
En outre, après une campagne de lancement concluante pour son nouveau modèle, le Modular Bike, Ahooga s’apprête à livrer les premiers clients. Elle précise que ce nouveau modèle est cette fois 100% assemblé en Belgique.

La durabilité au cœur de la stratégie

Ahooga est convaincue que le vélo électrique peut jouer un rôle d’accélérateur dans la transformation des villes. Il supprime quantité d’obstacles à l’adoption du vélo au quotidien, citons le relief et la transpiration comme exemple. Il participe ainsi au désengorgement de nos routes et à la diminution de la pollution liée aux combustibles fossiles.
Cependant, la marque au klaxon est également consciente que la mobilité « tout électrique » n’est pas la panacée car les batteries Lithium-Ion ont un impact certain sur l’environnement : le processus d’extraction de ce métal alcalin consomme énormément d’eau et des fuites toxiques causant la mort de milliers d’animaux se sont répétées depuis le début du 21ème siècle. A cela s’ajoute la pollution des sols et cours d’eau liée au mauvais traitement des batteries usagées.
En d’autres termes, la mobilité « tout électrique » nous mène possiblement à une autre crise environnementale. La demande en Li-Ion augmente de manière telle qu’elle devrait atteindre 800% de croissance d’ici 2027.
C’est pourquoi Ahooga a fait le choix de concevoir des vélos électriques hybrides : hyperlégers et conçus pour fonctionner également sans assistance électrique. Avec ce concept hybride unique, piloter leurs bécanes reste agréable même lorsque le support électrique est désactivé. En réalité, vous pouvez choisir de l’utiliser ou non, d’éliminer ponctuellement une colline ou un vent de face. En d’autres termes, vous n’êtes pas esclave de cette assistance (ce qui est généralement le cas avec des vélos électriques plus lourds) et vous avez le choix d’utiliser l’énergie – celle de la batterie et la vôtre – de manière plus intelligente. L’autonomie des batteries est ainsi prolongée et par conséquent leur durée de vie également.
En proposant, en complément de ce concept hybride, un service de reconditionnement de batteries, Ahooga souhaite ainsi conscientiser son public et fait un pas de plus vers des produits et services aussi durables que possible.
Ce service propose de récupérer tous les composants d’une batterie usagée, en extraire les cellules arrivées en fin de vie et les remplacer par de nouvelles avec une capacité plus grande que les cellules d’origine. Le tout pour un prix jusqu’à 50% moins cher qu’une batterie neuve. Les cellules usagées, quant à elles, s’offrent une deuxième vie au service de plus petits appareils.

Les 250 premiers exemplaires du nouveau modèle Modulaire 100% assemblé en Belgique.

En septembre 2018, Ahooga annonçait la sortie d’un nouveau modèle: le Ahooga Modular Bike.
Après leur pliant performant sorti en 2015, il s’agit d’un vélo électrique léger, adaptatif, cargo compact. A seulement 16kg, il offre une surprenante capacité de charge (155kg), incluant la possibilité de transporter des enfants de tous âges (50kg de charge à l’arrière, 20kg à l’avant). Il est le compagnon idéal de votre vie moderne car transporter vos courses de la semaine, du matériel pour le travail et / ou déposer vos enfants à l’école deviennent possibles. Son poids plume et sa fonction “gain de place” le rendent compatible avec des espaces de rangement étriqués comme un couloir, studio ou garage. Son nom lui vient également des nombreuses options de configuration disponibles : courroie, boitier de vitesse automatique, auto-recharge, guidon sport ou confort… La jeune société le dit “Connecté. A votre vie.”

A l’heure actuelle, Ahooga conçoit ses propres cadres à Bruxelles, achète l’aluminium qui le constitue à une société belge et soude et assemble ses vélos en Europe de l’est.
Pour les 250 premiers exemplaires de ce nouveau modèle, la société bruxelloise transforme ses locaux en micro factory urbaine. L’idée est pour elle d’expérimenter, business case à l’appui, un assemblage 100% bruxellois. En effet, ils n’oublient pas leur rêve initial de produire 100% local, tout en respectant une politique de meilleur rapport qualité / prix.